Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem

Kodeks Wewnętrznego Życia Szkoły

Szkolny Program Wychowawczy

Regulamin stołówki szkolnej